ÁSZF

1. A szolgáltatásról
A metalposter.hu weboldalon keresztül a Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatótól (Erdős Norbert EV., székhely: 4450 Tiszalök Ady út 17/b., adószám: 67484441-1-35) fémlemezre nyomott plakátokat elektronikus úton megrendelni. A termékeket a Megrendelő egyedi kérése alapján készíti el a Szolgáltató, majd a Megrendelő által megadott címre futárszolgálat útján juttatja el.

A termék illetve szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő:
a kézbesítőtől való átvételkor egyenlíti ki, készpénzben (a futárnak átadva)
vagy
elektronikus úton utalja át a megrendelő számlájára (PayPal vagy bankszámla)

2. A termékekről
A Szolgáltató által előállított termékek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Határidők
A Szolgáltató vállalja, hogy lemezposzter nyomtatás esetén a megrendelés beérkezésének időpontjától számított 1 munkahéten belül sor kerül a kész termék első kézbesítési kísérletére, a Megrendelő által megadott címen.

4. Garancia
Amennyiben a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé, hogy anyaghiba vagy nyomtatási hiba miatt a kép sérült, vagy minőségileg kifogásolható, illetve ha a csomagolás vagy a szállítás során sérülés keletkezett rajta, a Szolgáltató köteles a képet újra elkészíteni és eljuttatni a Megrendelőnek. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a termék vételárát illetve a szállítási költséget visszafizeti a Szolgáltató. Az ilyen jellegű garanciális igényét a Megrendelőnek a csomag kézhezvételét követő 30 napon belül írásban (e-mail) jeleznie kell a Szolgáltatónak. A hibás terméket a Megrendelőnek vissza kell szolgáltatnia a Szolgáltatónak.

Garanciális cserére nincs mód, amennyiben a Megrendelő által nyomtatásra küldött képfájl minősége miatt nem megfelelő az elkészített kép minősége, és a Szolgáltató a megrendelés teljesítése előtt előre jelezte a Megrendelő felé, hogy a kép elkészítése nem ad lehetőséget megfelelő minőségű termék elkészítésére.

5. Elálláshoz való jog
A szolgáltatás sajátosságai miatt (egyedi megrendelésre készített termékekről van szó), a Megrendelő a termék elkészítése után a szerződéstől való elállásának jogát nem gyakorolhatja: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről: “…a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot…olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő…”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a Megrendelő a képek elkészülte után, (akár még a kiszállítást megelőzően) kívánja lemondani a megrendelését, azt a Szolgáltató nem fogadja el. Amennyiben a kép feldolgozása (nyomtatás és/vagy grafikai munka a képpel) még nem történt meg, a Szolgáltató köteles a megrendelést törölni amellett, hogy a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli.

6. Tulajdonjog
Az elkészített képek a Szolgáltató tulajdonát képezik mindaddig, amíg a szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

7. Törvényi rendelkezések
Az Általános szolgáltatási feltételekben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.